Проекти будинків - Archipelag

Дзвоніть нам
+38 (098) 2516667 / +38 (099) 1915177

Контакти RU Країни Країни

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права на матеріали, що розміщені на даній інтернет сторінці (www.archipelag.com.ua) та всіх її підсторінках, а саме графічний вигляд сторінки, проекти, візуалізації, фотографії та зображення - належать повному товариству Pracownia Projektowa Archipelag A. Wójciak, R. Wójciak, яка розташована за адресою м. Вроцлав, вул. Смолухівскєго 56/3 та вписана до реєстру підприємців Національного Судового Реєстру, що ведеться Окружним Судом для Вроцлава- Фабричної, IV департамент Національного Судового Реєстру, під номером KRS 0000123673. Всі торгові марки використовуються виключно в інформаційних цілях і належать їх власникам. Зміст інтернет сторінки, а також підсторінок та всіх їхніх компонентів, в тому числі розміщені фотографії, малюнки, візуальні ефекти, графіка, малюнки захищені відповідно до польського та міжнародного права (зокрема, положення Закону вiд 4 лютого 1994 року "Про авторське право і суміжні права" і положення Закону від 16 квітня 1993 року "Проти недобросовісної конкуренції"). Копіювання, зміна і передача в електронному вигляді чи іншим чином, відтворення, використання та поширення матеріалів, що містяться в цьому документі, допускається тільки за згодою Pracownia Projektowa Archipelag. Використання інформації, доступної на цьому сайті, можливе лише у відповідності з законом. Всі матеріали, які не належать Pracownia Projektowa Archipelag відповідно підписані.

COPY RIGHTS

Copy rights to material contained within the hereby website (www.archipelag.com.ua) and its subpages, including the graphic layout of the website, projects, visualizations, graphics, photographies, drawings-belong to Pracownia Projektowa Archipelag A. Wójciak, R. Wójciak, spółka jawna with its registered seat in Wrocław at ul. Smoluchowskiego 56/3, entered into the register of entrepreneurs of National Court Register conducted by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Economic Department of National Court Register, under KRS number 0000123673. All trade marks have been used exclusively for information purposes and remain the property of their owners. The contents of the website,  its sub-pages and all its elements, including projects, visualizations, graphics, photographies, drawings are protected under the Polish and international law ( in particular the provisions of the Act of 3 February 1994 on copy rights and the related rights as well as the provisions of the Act of 16 April 1993 on Combating Unfair Competition). Copying, modifying and transmitting via electronic means or in any other method, duplication, use and distribution of materials included therein, shall be allowed solely upon consent of Pracownia Projektowa Archipelag. Use of information available on websites of this service may occur solely in a matter compliant with the law. All materials which are not the property of Pracownia Projektowa Archipelag have been appropriately signed.